Predstavitev

Zagon podjetja predstavljajo naše dolgoletne izkušnje in vizija po snovanju projektnih rešitev po načelu upoštevanja konkurenčnosti projekta v celotnem procesu, vse od faze inicializacije projekta, izdelave projektne dokumentacije do same izvedbe in obratovanja objekta.
Glavni mejniki, ki predstavljajo bistvene in povezane elemente pri snovanju vsake naše projektne rešitve, so:
Optimizacija pri izdelavi projektne dokumentacije, v smislu zagotovitve kvalitete in konkurenčnosti objekta hkrati v celotnem življenskem ciklusu projekta,
usklajevanja z investitorjem,
predvidevanje potencialno možnih vplivov na okolje z analizo možnosti izločitve le-teh v iskanju optimalne projektne rešitve v smislu možnega varovanja narave v celotnem procesu izvedbe projekta kot celote.
Uroš Kostanjšek, dipl. inž. grad.
 »PROJEKT je enkraten proces, ki kot aktivnost predstavlja enkratno celovitost, medsebojno in v logično zaporedje povezanih aktivnosti, katere so ciljno usmerjene in časovno omejene.« (vir: Marjan Slana)

Dejavnosti

Projektne dokumentacije

komunalne infrastrukture (vodovodno omrežje, kanalizacija, lokalne ceste) vse od faze projekta IDZ, IDP, PGD, PZI do projekta izvedenih del po končani gradnji (PID)

Hidravličnih preverb

z analizami in dimenzioniranjem javnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

Dokumentacije za obnovo omrežja

in objektov komunalne infrastrukture z izdelavo stroškovnih ocen vrednosti investicije,

Projektov gradbenih inženirskih objektov

 podporni zidovi, kamnometi…

Dokumentacije za izvedbo sanacij manjših plazov

Projektne dokumentacije za izvedbo obnove lokalnih cest

Projektov ureditve komunalne infrastrukture območji

Projektov ureditve manjših vodotokov s hidravličnimi preverbami

Pri izdelavi projektne dokumentacije uporabljamo ustrezna visoko zmogljiva, licenčna programska orodja.

Strokovni pristop, zanesljivost, odgovornost, poštenost in korektnost ter v skladu s projektno nalogo in dogovorom investitorja opravljeno delo so naši glavni atributi v podjetju.

Kontakt

Projektiranje in tehnično svetovanje
Strmca 117, SI-3270 Laško

Direktor (vodja projektov): Uroš Kostanjšek dipl. inž. grad.

Tel.: +386 31 816 514, eMail: uros@kostanj-projekt.si

ID za DDV: SI35905905
Št. TRR: S56 6100 0001 1156 317