O nas

Glavni mejniki, ki predstavljajo bistvene in povezane elemente pri snovanju vsake naše projektne rešitve, so:

• Optimizacija pri izdelavi projektne dokumentacije, v smislu zagotovitve kvalitete in konkurenčnosti objekta hkrati v celotnem življenskem ciklusu projekta,
• usklajevanja z investitorjem,
• predvidevanje potencialno možnih vplivov na okolje z analizo možnosti izločitve le-teh v iskanju optimalne projektne rešitve v smislu možnega varovanja narave v celotnem procesu izvedbe projekta kot celote.

 

Uroš Kostanjšek, dipl. inž. grad.

Predstavitev podjetja

Zagon podjetja predstavljajo naše dolgoletne izkušnje in vizija po snovanju projektnih rešitev po načelu upoštevanja konkurenčnosti projekta v celotnem procesu, vse od faze inicializacije projekta, izdelave projektne dokumentacije do same izvedbe in obratovanja objekta.

Glavni mejniki, ki predstavljajo bistvene in povezane elemente pri snovanju vsake naše projektne rešitve, so:

 • Optimizacija pri izdelavi projektne dokumentacije, v smislu zagotovitve kvalitete in konkurenčnosti objekta hkrati v celotnem življenskem ciklusu projekta,
 • usklajevanja z investitorjem,
 • predvidevanje potencialno možnih vplivov na okolje z analizo možnosti izločitve le-teh v iskanju optimalne projektne rešitve v smislu možnega varovanja narave v celotnem procesu izvedbe projekta kot celote.

Uroš Kostanjšek, dipl. inž. grad.

 

»PROJEKT je enkraten proces, ki kot aktivnost predstavlja enkratno celovitost, medsebojno in v logično zaporedje povezanih aktivnosti, katere so ciljno usmerjene in časovno omejene.« (vir: Marjan Slana)

Dejavnosti našega podjetja so osredotočene na izdelavo:

 • Projektne dokumentacije komunalne infrastrukture (vodovodno omrežje, kanalizacija, lokalne ceste) vse od faze projekta IDZ, IDP, PGD, PZI do projekta izvedenih del po končani gradnji (PID),
 • Hidravličnih preverb z analizami in dimenzioniranjem javnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja,
 • Dokumentacije za obnovo omrežja in objektov komunalne infrastrukture z izdelavo stroškovnih ocen vrednosti investicije,
 • Projektov gradbenih inženirskih objektov (podporni zidovi, kamnometi…),
 • Dokumentacije za izvedbo sanacij manjših plazov,
 • Statičnih izračunov in preverb z dimenzioniranjem gradbenih konstrukcij,
 • Projektne dokumentacije za izvedbo obnove lokalnih cest,
 • Projektov ureditve komunalne infrastrukture območji,
 • Projektov ureditve manjših vodotokov s hidravličnimi preverbami.

 

 • Pri izdelavi projektne dokumentacije uporabljamo ustrezna visoko zmogljiva, licenčna programska orodja.
 • Strokovni pristop, zanesljivost, odgovornost, poštenost in korektnost ter v skladu s projektno nalogo in dogovorom investitorja opravljeno delo so naši glavni atributi v podjetju.

Naš portfelj